Ukončenie PZP má svoje pravidlá

Dajte stopku zlej poistkeTak ako jednoducho v dnešnej dobe môžete uzatvoriť povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu, taktiež veľmi jednoducho ho môžete aj vypovedať. Jednoduchšie pravidlá zaviedla aj novelizácia zákona z minulého roku. Po zániku poistenia z dôvodu neplatenia sa tak môžete poistiť aj u iného poskytovateľa a nemusíte ostávať u svojho pôvodného poisťovateľa, ako to bolo doteraz. Taktiež sa už môžete poistiť na to isté poistné obdobie u iného poskytovateľa, čiže poisťovňu môžete zmeniť kedykoľvek v priebehu poistenia.

Ako teda na výpoveď PZP?

Žiadosť o výpoveď zmluvného poistenia by sa mala riadiť niekoľkými základnými pravidlami, tak ako každá oficiálna žiadosť. To teda znamená, že poistnú zmluvu by ste mali vypovedať hlavne podľa platných podmienok vašej poisťovne, ktoré máte uvedené v zmluve.

Čo všetko má taká zmluva obsahovať? Ani to nie je problém. V súčasnosti na internetových stránkach nájdete bez problémov vzory na výpoveď poistenia auta či iného vozidla, ktoré musí mať PZP. Na stránkach Uzavripzp nájdete hneď niekoľko vzorov, ktoré sú prispôsobené dôvodom vypovedania zmluvy. Takýto vzor si jednoducho stiahnete a už len doplníte požadované údaje.

Ak by ste si ale chceli napísať takúto výpoveď sami, nič vám v tom nebráni. Nie je to nič zložité, stačí dodržať iba niekoľko zásad. V prvom rade by ste mali uviesť údaje o sebe ako držiteľovi vozidla, čiže uvediete vaše meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu. Následne musíte samozrejme uviesť informácie o vozidle, ktorého poistenie chcete zrušiť. To znamená, že uvediete jeho továrenskú značku a evidenčné číslo.

Podstatné je uviesť aj predmet žiadosti, pretože už na prvý pohľad by malo byť jasné, o čo vlastne v žiadosti ide. Pod to je vhodné sformulovať aspoň krátky text, v ktorom žiadate o výpoveď zmluvy, prípadne osvetlíte dôvody svojho konania. Prípadne doplňte text o číslo vášho bankového účtu, na ktorý vám poisťovňa zašle neprečerpaný rozdiel z poistného. Na konci žiadosť samozrejme datujte a nezabudnite ani na vlastnoručný podpis.

Nevýhodou je, že túto žiadosť nemôžete vybaviť online, ale je potrebné ju zaslať poštou alebo odniesť osobne na pobočku poisťovne. Pri zasielaní poštou tak urobte s dostatočným predstihom, aby bola doručená načas. V každom prípade si zabezpečte doklad, či už o odoslaní alebo osobnom doručení výpovede zmluvy. Poisťovňa by mala mať vašu výpoveď fyzicky na stole minimálne 6 týždňov pred výročným dňom uzatvorenia poistenia zodpovednosti. Dátumom podania sa však poistenie automaticky nekončí, poistený budete ešte ďalších 8 dní od doručenia výpovede.

Toto sú dostatočné dôvody na výpoveďKedy môžem ukončiť poistenie?

Dôvodov na to, aby ste vypovedali vašu povinnú poistku existuje viacero. Podľa toho, z akého dôvodu chcete vašu poistku na auto alebo na iný dopravný prostriedok zrušiť, je potrebné ku žiadosti doložiť aj náležité doklady.

Výpoveď môžete podať, keď vám končí doba poistenia

Ak vaša poistná zmluva končí, môžete sa pokojne poobzerať po novom poskytovateľovi. Samozrejme ale môžete ostať aj u vášho pôvodného poisťovateľa. V pokoji si môžete urobiť prieskum trhu a vybrať si tú najlepšiu ponuku. Ak sa rozhodnete vašu poisťovňu zmeniť, žiadosť o výpoveď PZP doručte poisťovni najneskôr 6 týždňov pred skončením vašej doterajšej zmluvy. Takúto žiadosť nemusíte nijak dokladovať, samotná poisťovňa si je vedomá faktu, že vaša zmluva končí, takže je možné, že vás bude predom kontaktovať s ponukou ďalšieho poistenia.

Žiadosť predložíte, ak bolo vaše vozidlo zlikvidované

Môže sa stať, že vaše auto, motocykel, prípojný vozík či iný dopravný prostriedok bolo pri dopravnej nehode natoľko poškodené, že už ďalej nebolo pojazdné a teda muselo byť zlikvidované. V takom prípade máte samozrejme právo žiadať o zrušenie poistenia zodpovednosti za škodu, no žiadosť vydokladujte potvrdením o likvidácii daného vozidla.

Ak vám ukradnú vaše vozidlo, požiadajte o zrušenie PZP

Nie je to nič príjemné, ale stáva sa to pomerne často, aj keď máte svoje vozidlo zabezpečené proti odcudzeniu. Ak sa vám niečo také stane, okrem privolania polície oznámte túto skutočnosť aj vašej poisťovni. Aj keby sa totiž vaše vozidlo o pár hodín našlo, keby ste zmluvu nevypovedali, eventuálne škody, ktoré mohol zlodej spôsobiť, by šli na váš účet.   K žiadosti budete musieť samozrejme pripojiť aj doklad z policajnej správy o krádeži vozidla.

Žiadosť podajte aj vtedy, ak bolo vaše vozidlo vyradené z evidencie

Používanie vozidla v nevyhovujúcom technickom stave je zo zákona zakázané, čiže by ste si tým koledovali o vysokú pokutu. Preto je potrebné, aby ste takéto vozidlo odhlásili z evidencie. A keďže toto auto už nebude jazdiť po cestných komunikáciách, mali by ste podať aj žiadosť o zrušenie povinného zmluvného poistenia. K písomnej žiadosti o zrušenie poistenia je potrebné pripojiť aj doklad o vyradení vozidla z evidencie.

O výpoveď zmluvy požiadajte, ak keď ste svoje vozidlo predali či darovali

Ojazdené autá sa v dnešnej dobe tešia veľkej obľube, keďže si ich môžu kúpiť aj ľudia, ktorí by si nové auto inak nemohli zo svojho príjmu dovoliť. Ak ste sa aj vy rozhodli predať svojho tátoša, mali by ste ho hneď po predaji zo zmluvného poistenia odhlásiť. O nové poistenie sa už bude musieť postarať jeho nový majiteľ. Ak by ste sa rozhodli vaše vozidlo niekomu darovať, taktiež vypovedajte zmluvu PZP, novú si uzatvorí obdarovaný vlastník. Žiadosť o zrušenie poistenia budete dokladovať kúpnopredajnou, resp. darovacou zmluvou.

Zrušiť poistenie zodpovednosti vozidla môžete aj bez udania dôvodu

Po úprave zákona spred roka už môžete zmeniť poisťovateľa kedykoľvek počas poistného obdobia, a to aj bez toho, aby ste poisťovni museli vysvetľovať vaše dôvody. Čiže pokojne môžete podať výpoveď PZP, ak ste si našli lacnejšiu poistku u iného poskytovateľa, prípadne vám iná poisťovňa ponúka lepší balík výhod. Rozhodnutie je len na vás.

V každom prípade pamätajte na to, že pokiaľ sa rozhodnete vypovedať poistenie zodpovednosti vášho vozidla, ale naďalej ho budete využívať, mali by ste hneď uzatvoriť novú poistku. Jazdiť po slovenských cestných komunikáciách bez PZP sa vám totiž nemusí vyplatiť. Urobte si teda ešte pred týmto krokom prieskum na trhu, aby ste neostali bez poistky, ale zato s vysokou pokutou.

Nebankové pôžičky môžu pomôcť aj vám!

Môžete si finančne pomôcťV dnešnej dobe už nie je dôvod obávať sa nebankových spoločností. Pravidlá na ich fungovanie sa z roka na rok sprísňujú a tak odsúvajú z trhu tie spoločnosti, ktoré sa v minulosti dopustili nekalého konania voči svojim klientom. Na trhu by sa teda mali pohybovať už len overené nebankové spoločnosti. Tieto rozširujú svoje portfólio služieb a vychádzajú v ústrety čím väčšiemu počtu klientov. Nebanková spoločnosť vám totiž poskytne úver, aj keď ste momentálne bez príjmu alebo tento svoj príjem nechcete banke dokladovať, alebo figurujete v úverovom registri dlžníkov, či potrebujete peniaze čo najskôr a bez dokladovania účelu. V tomto si článku si viac predstavíme tieto nebankové pôžičky, aby ste sa v nich mohli lepšie orientovať.

Nebankové spoločnosti – môžem im dôverovať?

Na slovenskom finančnom trhu dnes pôsobí viacero overených nebankových spoločností, s ktorými majú ich klienti dobré dlhoročné skúsenosti. Od septembra 2015 musia byť všetci poskytovatelia úverov licencovaní. Licenciu im musela vydať Národná banka Slovenska na základe podmienok stanovených v zákone 35/2015 Z. z. Cieľom tohto opatrenia bolo vyčistiť trh od nepoctivých poskytovateľov úverov. Čiže v dnešnej dobe by ste sa už nemali báť požiadať o úver nebankovú spoločnosť. Postačí, ak si vopred overíte každého sprostredkovateľa, či mu bola udelená licencia. Urobiť tak registri NBS. Ak by nebankové spoločnosti napriek neudeleniu licenciu naďalej poskytovali úvery, dopúšťali by sa trestného činu nedovoleného podnikania. Všetky nebankové spoločnosti sú pravidelné kontrolované a aj malý náznak podozrivej aktivity býva ihneď preskúmaný  a v prípade usvedčenia aj vysoko pokutovaný.

Veľmi efektívnym spôsobom overenia si nebankovej spoločnosti je aj vyhľadanie si skúseností iných klientov s danou spoločnosťou. Stačí si len na internete prezrieť rôzne diskusné fóra a skupiny, kde sa hovorí o nebankových pôžičkách.

Pokiaľ sa vám nechce vyhľadávať na stránkach NBS ani na rôznych fórach, odporúčame vám stránku http://www.peniazomat.sk/, na ktorej nájdete výhodné a hlavne seriózne nebankové spoločnosti poskytujúce nebankové pôžičky. Všetky spoločnosti na tejto stránke dostali licenciu od Národnej banky Slovenska a posilnili si punc dôveryhodnosti.

Nebankové pôžičky dostanete aj bez dokladovania príjmu či bez registra

Rýchle aj ihneď, to všetko spĺňajúV ponuke nebankových spoločností v súčasnosti nájdete viacero typov pôžičiek. Nebankové pôžičky vám ponúkajú rôzne sumy s rôznymi dobami splatnosti. Taktiež prichádzajú s rôznymi špeciálnymi ponukami, aby vyhoveli čo najviac potrebám svojich klientov.

 • Klasická nebanková pôžička

Klasická nebanková pôžička je podobná úveru, aký by vám ponúkla banka. Pri klasických nebankových pôžičkách budete musieť počítať s náročnejšími kritériami, ako dokladovanie príjmu, nahliadnutie do úverového registra dlžníkov, v niektorých prípadoch bude potrebné aj založenie nehnuteľnosti. Výška úveru sa môže vyšplhať až na 100 000 €. Doba splatnosti sa pohybuje od niekoľkých mesiacov k maximálnej dĺžke 30 rokov. Ďalším faktorom porovnateľným s bankovými úvermi je výška úrokovej sadzby, ktorá začína už od 10 %.

 • Nebankové pôžičky ihneď

Nebankové pôžičky ihneď alebo aj nebankové pôžičky do 24 hodín sú najrýchlejším druhom nebankových pôžičiek na trhu. Peniaze na svojom účte môžete mať dokonca už do  niekoľkých minút, resp. hodín od schválenia žiadosti. Nebanková pôžička ihneď je bez dokladovania príjmu a bez overovania v registri. Požičať si však môžete len nižšie sumy a to najviac do 350 € s dobou splatnosti maximálne mesiac. Ďalším negatívom je vyšší úrok, bežne sa môžete stretnúť s úrokom 20 – 30 %.

 • Rýchle nebankové pôžičky

Rýchle nebankové pôžičky, ako už samotný názov naznačuje, vám dokážu sprostredkovať vaše peniaze skutočne rýchlo. Tie môžete mať na účte už do 72 hodín, v najhoršom prípade do týždňa. Pomocou tejto pôžičky môžete získať peniaze do výšky 6000 € s dobou splácania od 5 dní až do 84 mesiacov. Pri menších sumách nebudete musieť dokladovať váš príjem a nebanková spoločnosť si vás nebude preverovať v registri dlžníkov. Pri vyšších sumách už ale budete musieť počítať s preukazovaním príjmu aj nahliadnutím do úverového registra.

 • Nebankové pôžičky bez registra

Pokiaľ ste sa nesplácaním pôžičky alebo neskorým uhradením splátky dostali na zoznam dlžníkov, tak práve pre vás je určená pôžička bez registra. Dostať sa na zoznam neplatičov býva veľmi jednoduché, oveľa ťažšie je svoje meno z tohto registra vymazať. Banková spoločnosť vám v prípade záznamu v registri dlžníkov určite nepožičia, čiže vašou jedinou možnosťou je obrátiť sa na nebankové spoločnosti.

Tento typ nebankovej pôžičky má vo všeobecnosti veľmi jednoduché pravidlá. Výška a doba splatnosti je u väčšiny poskytovateľov rovnaká, a to do 350 € a so splatnosťou maximálne 31 dní. Niektoré nebankové spoločnosti umožňujú pôžičky bez registra aj na vyššie sumy, a to až do výšky 35 000 € s niekoľkoročnou dobou splatnosti. Pri týchto vysokých pôžičkách bez overovania v registri je však podmienkou ručenie vlastnou nehnuteľnosťou.

 • Nebankové pôžičky bez dokladovania príjmu

Problém získať úver v banke budete mať aj keď ste nezamestnaný, pracujete na dohodu, poberáte dôchodok či rodičovský príspevok. V takom prípade totiž nemáte možnosť preukázať pravidelný príjem či jeho dostatočnú výšku na to, aby vám bola schválená banková pôžička. Nebankové spoločnosti však vychádzajú v ústrety aj takýmto ľuďom a vo svojom portfóliu majú aj pôžičky, pri ktorých nemusíte dokladovať príjem. Výška pôžičky je však opäť iba do 350 € a dlžník má na splatenie jeden mesiac. Pred podaním samotnej žiadosti o pôžičku vám ale odporúčame si dobre premyslieť, či budete môcť danú pôžičku aj splatiť, keďže ste bez pravidelného príjmu. Nesplácanie by sa vám nemuselo vyplatiť.

 • Bezúročné nebankové pôžičky

V bankách sa bežne nestretnete s tým, aby vám ponúkli pôžičku bez úroku. No niektoré nebankové spoločnosti prišli na trh aj s takouto ponukou. Ide hlavne o nebankové pôžičky ihneď cez nebankové spoločnosti Ferratum a Pôžičkomat. Tie vám pri vašej prvej pôžičke úplne odpustia úrok. Pôžičkomat vám poskytne bezúročnú pôžičku do výšky 80 eur, spoločnosť Ferratum o niečo viac, do 150 eur.

Ktorý spôsob si chcete vybrať?Požiadať o nebankovú pôžičku je veľmi jednoduché

Spôsobov, ako požiadať o nebankovú pôžičku, je hneď niekoľko. Vybrať si môžete medzi žiadosťou cez internet, cez telefón či cez sms, alebo využiť tradičný spôsob a o pôžičku zažiadať osobne na pobočke.

 •  nebankové  pôžičky online

Požiadanie o nebankovú pôžičku online patrí k tým najrýchlejším a zároveň najjednoduchším. Postačí vám, ak máte pripojenie na internet a takto si aj v pohodlí vášho domova vyhľadáte online formulár na poskytnutie úveru. Tento nájdete takmer na každej stránke nebankovej spoločnosti alebo na stránkach ich sprostredkovateľov. Jednotlivé nebankovky si môžete takto jednoducho aj navzájom porovnať. Vybavenie takejto žiadosti je veľmi rýchle, peniaze na účte môžete mať už do 10 minút od požiadania.

 •  telefonická nebanková pôžička

Ďalším spôsobom je žiadosť o pôžičku cez telefón. Táto patrí k najrýchlejšie vybaveným pôžičkám. Postup je jednoduchý, len si vyhľadáte číslo nebankovej spoločnosti a následne pracovníkovi nebankovej spoločnosti nadiktujete potrebné údaje. V rámci hovoru sa zároveň môžete informovať o podrobnostiach pôžičky, pokiaľ vám niečo nie je jasné. Mnohé nebankové spoločnosti poskytujú bezplatné volania na ich čísla a zároveň počas telefonátu vám dokážu predbežne posúdiť schválenie pôžičky.

 •  nebanková sms pôžička

Nebanková sms pôžička patrí k tým pomalším spôsobom získania peňazí, no je prístupnejšia ako nebanková pôžička online. Dopredu si budete musieť zistiť číslo sms a správny tvar, v ktorom má byť odoslaná. Prostredníctvom nebankovej sms pôžičky si môžete prilepšiť do 500 eur s tým, že doba splatnosti neprekračuje 1 mesiac. Okrem toho si poskytovatelia sms pôžičky účtujú zväčša oveľa vyššie poplatky za sprostredkovanie pôžičky než iní.

 •  nebanková pôžička na pobočke

Osobná žiadosť o pôžičku patrí k najklasickejším metódam. Pokiaľ má vami vybraná nebanková spoločnosť kamennú pobočku, žiadosť o pôžičku môžete vybaviť aj osobne. Jej výhodou je priamy kontakt, kedy vám budú zodpovedané všetky otázky ohľadom danej pôžičky.

Refinancovanie úveru nie je žiadna veda

Získajte lepšie financovanieV súčasnosti akoby sa vrece roztrhlo s ponukami bánk aj nebankoviek na refinancovanie a konsolidáciu úverov. Reklamy na nás vyskakujú nielen z televízie, ale aj z billboardov či tlačených médií. Samozrejme, že tieto ponuky sú výsledkom dopytu spotrebiteľov. Za uplynulý rok výrazne stúpol záujem klientov bánk o refinancovanie nevýhodných úverov cez Peniazomat. Viete sa však v tejto ponuke zorientovať? A viete, čo to vlastne to refinancovanie znamená? Ak nie, práve pre vás je určený tento článok.

Refinancovanie a konsolidácia, o čom je vlastne reč?

Chceli by ste vedieť, kedy je výhodnejšie siahnuť po refinancovaní a kedy je lepšia konsolidácia pôžičiek? Podstatné v tomto prípade je uvedomiť si, či sa potrebujete zbaviť len jednej nevýhodnej pôžičky alebo musíte splácať hneď niekoľko rôznych úverov. Zjednodušene môžeme povedať, že pri jednej pôžičke ide len o refinancovanie, zlúčenie viacerých úverov označujeme pojmom konsolidácia.

Refinancovanie úveru: Jeho podstatou je zrušenie starej nevýhodnej pôžičky a jej výmena za pôžičku s lepšími podmienkami. Ak teda splácate každý mesiac príliš vysokú splátku, vtedy môžete požiadať o výmenu vášho nevýhodného úveru. A to tak, že vašu pôžičku jednoducho zveríte inej spoločnosti na refinancovanie. Tá by vám samozrejme mala navrhnúť lepšie podmienky splácania. Táto nová spoločnosť ako nový veriteľ následne vyplatí zostatok z nevýhodnej pôžičky jej poskytovateľovi. Vy si teda s novým veriteľom dohodnete nové, samozrejme pre vás výhodnejšie podmienky. V konečnom dôsledku by sa to malo prejaviť na menších mesačných splátkach, ale aj napr. na nižšom úroku.

Konsolidácia úverov: Ak si ako spotrebiteľ potrebujete zlúčiť viacero starších pôžičiek alebo úverov do jedného za účelom nižšej úrokovej sadzby, menších mesačných poplatkov alebo ak chcete platiť len jedinú mesačnú splátku, pre vás je určená konsolidácia úverov. Konsolidovať môžete rôzne typy úverov, ako napr. hypotéku, kreditnú kartu, lízing, spotrebný úver, nákup na splátky, povolené prečerpanie, pôžičku z nebankovky, atď.

Prináša viacero výhodČo môžete získať prefinancovaním vašej pôžičky?

Spoločným menovateľom všetkých pozitív konsolidácie je úspora vašich financií. Prvou výhodou je znížená úroková sadzba. Pri súčasnom nastavení finančného trhu sa výška úrokovej sadzby pohybuje na nižšej úrovni ako tomu bolo pred niekoľkými rokmi. Ak máte niekoľko takýchto nevýhodných pôžičiek s vysokým úrokom, neváhajte teda ani chvíľu. K často zlučovaným pôžičkám patria kvôli vysokému úročeniu nevýhodné spotrebné úvery, nebankové pôžičky s vysokým úrokom, kreditné karty a povolené prečerpanie účtu. Dôležité je si pamätať, že nový úver je výhodný vtedy, keď výška jeho úrokovej sadzby je nižšia ako výška úrokov pri všetkých starých úveroch dohromady.

Ďalšou výhodou je aj možnosť nastavenia výšky mesačnej splátky. Túto si môžete nastaviť hneď na začiatku doby splácania. Zníženie výšky mesačnej splátky je možné dosiahnuť aj úpravou doby splatnosti. Vďaka konsolidácii pôžičiek môže žiadateľ získať dlhšiu dobu splatnosti a pritom podstatne znížiť aj výšku mesačných splátok. Meniť dobu splatnosti však nie je možné pri všetkých typoch úverov, najľahšie to ide pri dlhodobejších pôžičkách.

Vďaka konsolidácii úverov sa zbavíte aj poplatkov za vedenie viacerých úverov. Zníženie mesačných poplatkov za poskytnutie pôžičky, jej vedenie a pod., môže prilepšiť váš rodinný rozpočet, pretože pri jednom úvere platíte iba jeden poplatok a iba jednému veriteľovi.

Nespornou výhodou konsolidácie úverov je aj jediná mesačná splátka. Už si budete musieť pamätať iba jeden dátum splatnosti, resp. mať v banke nastavený len jeden trvalý príkaz, vďaka čomu opäť ušetríte.

V neposlednom rade máte možnosť požiadať o vyšší úver. Nový veriteľ vám dokáže navýšiť pôvodnú sumu nevyplatených pôžičiek o vami zadanú čiastku.

Pozor! Prefinancovanie sa vám nie vždy vyplatí

Konsolidačná pôžička pre vás však nemusí byť vždy len výhodná. Na začiatku je dobré, aby ste boli oboznámení so všetkými zmluvnými podmienkami vašich súčasných pôžičiek. Ich súčasťou môžu byť vysoké sankčné poplatky za skoré splatenie. Refinancovať sa vám teda oplatí ku koncu doby fixácie alebo tesne po ukončení tejto doby. Vyhnete sa tak vysokým sankciám za predčasné splatenie pôžičky.

Okrem toho musíte ale rátať aj s ďalšími poplatkami. Nový veriteľ si od vás určite vypýta jednorazový poplatok za poskytnutie konsolidácie. Taktiež musíte rátať s poplatkom za správu a vedenie úverového účtu.

Pokiaľ sa refinancovanie týka starej hypotéky alebo pôžičky súvisiacej s nehnuteľnosťou, musíte sa pripraviť na ďalšie poplatky, ako je vyhotovenie znaleckého posudku či zápis na katastrálnom úrade.

Ako vidieť, aj s refinancovaním, resp. konsolidáciou úverov sú spojené viaceré poplatky, preto je potrebné, aby ste si hneď na začiatku zrátali aj poplatky súvisiace s prefinancovaním a zvážili tak jeho výhodnosť.

Postupujte podľa nášho návoduPostup pri refinancovaní a konsolidácii

Vo všeobecnosti pre refinancovanie úverov platia rovnaké podmienky pre každého žiadateľa, aj keď jednotlivé spoločnosti si môžu stanoviť aj vlastné špecifické podmienky. Keďže pri konsolidácii úverov ide vo väčšine prípadov o väčší objem poskytnutých peňazí, banky aj nebankové spoločnosti si samozrejme dôkladnejšie preverujú žiadateľa. No v jednoduchosti musia všetci žiadatelia o konsolidáciu úverov spĺňať nasledovné podmienky:

 • vek 18 rokov a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
 • pravidelný príjem, ktorý budete musieť zdokladovať
 • pravidelné splácanie starších úverov
 • bez záznamu v úverovom registri dlžníkov

Kto vám pomôže s refinancovaním?

S nevýhodnými úvermi vám dokážu pomôcť ako banky tak aj nebankové spoločnosti. Najprv by bolo asi výhodnejšie to vyskúšať v bankách a pokiaľ nesplníte ich náročné kritériá, obrátiť sa na nebankových poskytovateľov. V každom prípade je potrebné, aby ste si každého sprostredkovateľa vopred dôkladne preverili. Na slovenskom finančnom trhu sa totiž stále nájdu spoločnosti, ktoré by vás vďaka nejasným podmienkam a skrytým poplatkom zneužili na svoje obohatenie. Riziko nesiete predovšetkým pri ručení nehnuteľnosťou, kvôli ktorému už viacero ľudí prišlo o strechu nad hlavou. Aj tu teda platí staré známe: dôveruj, ale preveruj.

Podľa stupňa dôveryhodnosti môžeme poskytovateľov konsolidačných úverov rozdeliť do troch hlavných skupín:

 1. banky
 2. nebankové spoločnosti
 3. fyzické osoby
 • banky

Banky patria samozrejme k tým najdôveryhodnejším spoločnostiam. Ich nespornou výhodou sú aj nízke úroky, ktoré ponúkajú klientom pri prefinancovaní pôžičiek. Nevýhodou sú ale prísnejšie podmienky udelenia pôžičky, pričom samozrejmosťou je stabilný príjem v dostatočnej výške. V poslednej dobe sa konsolidačné úvery v bankách tešia u klientov veľkej obľube.

 • nebankové spoločnosti

Pri nebankových spoločnostiach vám samozrejme odporúčame najprv si ich dôkladne preveriť a zistiť si všetky podmienky. Obracajte sa len na overené nebankovky s dlhoročnou tradíciou na trhu. Oproti bankám však nebankové spoločnosti ponúkajú konsolidačné úvery za menej prísnych podmienok, no pri nich musíte rátať s vyššou úrokovou sadzbou, či väčšou RPMN.

 • fyzické osoby

Poslednou možnosťou, na ktorú by ste sa mohli obrátiť, predstavujú fyzické osoby. Pri súkromných poskytovateľoch nie sú ničím výnimočným veľmi vysoké poplatky, úroky a vo všeobecnosti veľmi nepriaznivé podmienky pre klienta.

Pokiaľ sa vám nechce zdĺhavo preverovať rôznych poskytovateľov konsolidačných úverov, odporúčame vám stránku Peniazomat.sk, ktorá ponúka najvýhodnejšie refinancovanie úverov. Na tejto stránke si môžete zároveň porovnať jednotlivých poskytovateľov a tak jednoducho vybrať pre vás toho správneho.

Pôžičky bez registra aj so zápisom v úverovom registri

Len jedna omeškaná splátka pri splácaní pôžičky, načas nevyrovnaný limit na kreditnej karte alebo nepovolené prečerpanie na účte, to sú najčastejšie dôvody, prečo sa vaše meno mohlo dostať do úverového registra dlžníkov. Ako vidíte, dostať sa do registra je veľmi ľahké, zrušenie záznamu je už o niečo náročnejšie. Podrobnejšie sa na túto problematiku pozrieme v našom článku. Predstavíme vám rôzne úverové registre na Slovensku a ich fungovanie. Okrem toho vám prezradíme spôsoby, ako sa dostať z úverového registra. A zároveň vám ponúkneme niekoľko možností, ako získať pôžičku bez registra.

Dlžníkom komplikuje život viacero registrov

Kontrola registra je povinnáExistuje viacero úverových registrov, v ktorých sa môže dlžník ocitnúť. Dokonca sa môže ocitnúť vo viacerých registroch naraz, pokiaľ napríklad nebude splácať hypotéku banke, popritom si vezme nebankovú pôžičku bez registra na vyrovnanie dlhu voči banke, no ani nebankovke nebude pravidelne uhrádzať splátky a zároveň nebude mať uhradené zdravotné odvody. V súčasnosti veľmi dobre funguje prepojenie a zdieľanie informácií medzi finančnými inštitúciami, preto takéto jeho konanie bude dôsledne monitorované. Na Slovensku medzi najznámejšie patria nasledujúce registre:

 • Centrálny register dlžníkov (CERD)
  CERD je najväčším národným a nadnárodným bankovým a nebankovým informačným systémom, ktorý umožňuje vyhľadávať nesplatené záväzky fyzických osôb a ekonomických subjektov. Tento register umožňuje zobrazenie údajov vedených v jednotlivých členských registroch štátnej správy, v registroch klientskych informácií a databázach súkromných subjektov. Na zozname sa nájde firma neplatiaca bankový úver, rovnako ako človek s nesplatenou rýchlou nebankovou pôžičkou.
 • Spoločný register bankových informácií (SRBI)
  V tomto registri sú vedené základné údaje o klientoch bánk, aktuálne čerpaná výška úveru, a história celého splácania, čiže banky majú jasný prehľad o finančnej zodpovednosti klienta. Zároveň obsahuje informácie o ručiteľoch, čiže v prípade nesplácania úveru, môžu mať aj oni v budúcnosti problém so žiadosťou o úver.
 • Nebankový register klientskych informácií (NRKI)
  Spoločnosti poskytujúce rýchle nebankové pôžičky, pôžičky bez dokladovania príjmu a ďalšie nebankové úvery majú vlastný register dlžníkov. Do tohto registra majú prístup aj leasingové spoločnosti a subjekty poskytujúce splátkový predaj. Vďaka NRKI si môže nebankovka vopred preveriť finančnú minulosť žiadateľa ešte pred schválením nebankovej pôžičky.
 • Záujmové združenie právnických osôb (SOLUS)
  Register Záujmového združenia právnických osôb, ktorého cieľom je ochrana úverov leasingu a iných vybraných služieb poskytovaných spotrebiteľom. Ide o tzv. negatívny register, čiže sa v ňom nachádzajú záznamy o spotrebiteľoch, ktorí si neplnia svoje finančné záväzky voči niektorému členovi SOLUS-u. Momentálne sa jedná o 11 prevažne finančných inštitúcií, ako napr. Home Credit alebo Cetelem.
 • Univerzálny register (CRIF)
  CRIF zabezpečuje na Slovensku prevádzku slovenských úverových registrov, bankového a nebankového, prostredníctvom ktorých si banky a stavebné sporiteľne, resp. leasingové a splátkové spoločnosti overujú bonitu a schopnosť svojich klientov splácať budúce záväzky, úvery a nebankové pôžičky.
 • Register Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
  Osobitnou kapitolou sú registre Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní. Dlžníkom voči Sociálnej poisťovni sa môže stať firma, živnostník alebo fyzická osoba, keď nezaplatí načas a v správnej výške poistné. Na zoznam dlžníkov zdravotnej poisťovne sa dostane každý, kto neuhradí zdravotné odvody za tri mesiace v danom kalendárnom roku alebo ak nezaplatí nedoplatok z ročného zúčtovania odvodov vyšší ako 10 eur.

Do registra to ide ľahko, z registra už ťažšie

Najlepšie je sa do registra dlžníkov vôbec nedostaťAk sa dlžník ocitne v registri, neznamená to, že sa v záznamoch nachádza len jeho meno. V prípade potreby dokáže banka alebo nebanková spoločnosť z registra zistiť množstvo informácií: totožnosť dlžníka, prehľad o jeho úveroch (hypotéka, bankový úver, nebanková pôžička bez registra) a výške splátok, platobnú históriu (omeškanie splácania alebo predlžovanie doby splatnosti), informácie o predmetoch ručenia (nehnuteľnosť, automobil, atď.), informácie o zainteresovaných osobách (ručiteľ, veriteľ, atď.). Ďalším faktom, ktorého si dlžník musí byť vedomý je to, že jeho záznam v registri nezmizne hneď po vyrovnaní dlhu. Všetky informácie zostanú v registri zaznamenané ešte 5 rokov po ukončení splácania a pokiaľ počas doby splácania dlžník požiada o ďalší úver, tak sa doba záznamu predlží o ďalších 5 rokov. Overenie svojho záznamu v registri nie je úplne jednoduché. Musíte napísať písomnú žiadosť o výpis z registra adresovanú na Národnú banku Slovenska. Overenie nie je bezplatné, za výpis zaplatíte 4 eurá a v prípade expresného vydania je to až 14 €.
Do registra sa dostanete hneď ako sa omeškáte s jednou splátkou, alebo ju neuhradíte v plnej výške. Stačí len nezaplatiť jeden cent a po aktualizácii registra v ňom nájdete svoje meno. Samozrejme aj zo strany veriteľa na vás bude prihliadané inak, ak uvidí, že máte záznam kvôli nesplateným 10 centom, ako keď uvidí, že ste neuhradili splátky za tri mesiace. Každý dlžník je posudzovaný individuálne. Zhovievavejšie bývajú nebankové spoločnosti, ktoré poskytujú rôzne druhy pôžičiek bez dokladovania príjmu a bez registra. Samozrejme táto ústretovosť je vyvážená vyšším úrokom pri splácaní pôžičky. Banky majú pri záznamoch v registri prísne pravidlá a len veľmi ojedinele vám poskytnú úver. Preto sa pre mnohých dlžníkov stali riešením nebankové pôžičky bez registra.
Dostať sa z registra dlžníkov nie je jednoduché. Môžete to urobiť formou osobného bankrotu. Osobný bankrot pozostáva z vyhlásenia konkurzu a z oddlženia. Tento proces trvá približne 3,5 roka a je jedinou zákonnou cestou, ako nesplatiť celkovú výšku dlhov bez hrozby exekútora.

Podmienky osobného bankrotu sú však jasne stanovené a nedokáže ich splniť každý dlžník. Rýchlejšou cestou ako sa zbaviť záznamu je vymazanie z registra dlžníkov. To je možné len po uhradení všetkých dlhov a podaní písomnej žiadosti prevádzkovateľovi registra. Ani toto však nie je okamžitý proces. Príkladom je register SOLUS, z ktorého vás dokážu vymazať až po 3 rokoch od splatenia posledného úveru alebo nebankovej pôžičky. A samotné vymazanie trvá 3 mesiace. Univerzálna rada pre všetkých, ktorí sa ocitli v registri dlžníkov znie nasledovne: pokúste sa vyrovnať všetky svoje záväzky čo najskôr. Jednak si tým skrátite dobu evidencie v registri a zároveň sa môžete vyhnúť sankciám za omeškanie splácania. Ďalším plusovým bodom v očiach veriteľa bude vaša snaha o riešenie problémovej situácie s pôžičkou. Pravdepodobnosť, že k vám bude ústretový a dohodnete sa na zmene výšky splátok, je veľmi vysoká. Dôležité je hlavne nemlčať a prevziať iniciatívu!

Pôžičky bez registra sú jediným riešením pre dlžníka

riešením je špeciálny typ pôžičkySamozrejme rátame aj s možnosťou, že máte záznam v úverovom registri a peniaze potrebujete hneď, nie až po vyrovnaní dlhov a vymazaní z registra. Pomocnú ruku vám podajú mnohé nebankové spoločnosti v podobe nebankových pôžičiek bez registra. Širokú ponuku pôžičiek bez registra ponúka stránka Peniazomat.
Tento typ rýchlej nebankovej pôžičky má veľmi jednoduché pravidlá. Výška a doba splatnosti je u väčšiny poskytovateľov totožná, do 350 € a splatnosťou maximálne 31 dní. Niektoré nebankové spoločnosti umožňujú pôžičky bez registra aj na vyššie sumy, až do 35 000 € s niekoľkoročnou dobou splatnosti. Problémom pri vysokých pôžičkách bez overovania v registri je podmienka ručenia vlastnou nehnuteľnosťou. Založenie vlastnej nehnuteľnosti v prospech veriteľa je veľmi rizikový krok, ktorý vám veľmi neodporúčame. Tento typ pôžičky má veľmi krátku dobu schválenia, môžeme hovoriť dokonca o pôžičkách bez registra ihneď. Dôvodom rýchlosti je práve nepreverovanie žiadateľa v úverovom registri, čo je náročný byrokratický proces, ktorý si vyžaduje aj niekoľko dní. Nebanková spoločnosť vám peniaze poskytne do niekoľkých hodín od odoslania žiadosti. Rýchle pôžičky bez registra naberajú na popularite, čo je vďaka ich jednoduchému získaniu a rýchlosti poskytnutia peňazí.

Žiadosť o pôžičku môžete urobiť nasledovnými spôsobmi

 1. osobne na pobočke
 2. telefonicky
 3. online
 4. sms správou

Nevýhodou rýchlych nebankových pôžičiek bez registra spočíva vo vyšších úrokoch a vyššej ročnej percentuálnej miere nákladov (RPMN). Úrok vyjadruje sumu, ktorú dlžník preplatí pri poskytnutí pôžičky. Ďalším dôležitým ukazovateľom výhodnosti pôžičky je RPMN. Tá je súčtom úrokovej sadzby a ďalších poplatkov, účtovaných poskytovateľom za vedenie pôžičky. Pri krátkodobých nebankových pôžičkách je tento ukazovateľ zradný, nakoľko výška úroku a RPMN sa zvyčajne ráta na obdobie jedného roka. Ale doba splatnosti rýchlej pôžičky bez dokladovania príjmu a bez registra býva maximálne 31 dní. Z toho vyplýva, že pri posudzovaní výhodnosti nebankovej pôžičky bez registra je najlepšie hodnotiť podľa výslednej sumy, ktorú musíte veriteľovi zaplatiť.